menu
Cerrar

Warunki, które należy spełnić przed przygotowaniem podłoża i aplikacją

Jeśli podłoże nie spełni określonych warunków, gwarancje dotyczące mikrocementu nie będą miały zastosowania.

Warunki, które należy spełnić przed aplikacją

Czyszczenie.

Podłoże powinno być czyste oraz wolne od kurzu czy tłuszczu.

Poziom lub płaskość.

Mikrocement nakłada się za pomocą warstw nie większych niż 1 mm, a całkowita grubość nie powinna przekraczać 4 milimetrów. W związku z tym problemy z płaskością powierzchni nie mogą zostać rozwiązane za pomocą tego materiału, wszelkie nieprawidłowości w podłożu muszą zostać usunięte przed rozpocząciem aplikacji. Mikrocement może być aplikowany na podłogi, ściany, a nawet sufity, a ostateczny wynik będzie zależał od podłoża oraz właściwości aplikatora.

Trwałość.

Baza, na której następuje aplikacja musi być stabilna. Podłoża z sypkiej zaprawy murarskiej lub z luźnymi płytkami są nieodpowiednie. W zależności od ich stanu, będą one musiały być usunięte lub wzmocnione za pomocą szybkowiążącej zaprawy murarskiej.

Bez wilgoci.

Nie należy nakładać mikrocementu jeżeli w podłożu pojawia się wilgoć. Najpierw, konieczne będzie określenie źródła wilgoci w celu jej wyeliminowania. Zaleca się stosowanie miernika wilgotności, aby zagwarantować, że wilgotność nigdy nie przekroczy 5%

Podłoże musi zostać poddane procesowi utwardzania w dostatecznym stopniu. Należy uwzględnić temperaturę i wilgotność względną powietrza oraz wentylację miejsca pracy - te czynniki wpływają na proces suszenia zapraw a także przyspieszają lub opóźniają proces utwardzania.

Zabezpieczenie miejsca pracy

Miejsce pracy jak również przestrzenie, które nie będą poddawane obróbce, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, ponieważ Mikrocement posiada silne właściwości klejące i trudno go wyczyścić po wyschnięciu. Dlatego powinno się stosować materiały ochronne, takie jak taśmy malarskie, papier ochronny i folie z tworzywa sztucznego, aby zbezpieczyć dane przestrzenie.

Zalecana odpowiednie podłoże do basenów

Mikrocement stosuje się np. na betonie natryskowym, pod warunkiem, że podłoże jest czyste, utwardzone i w dobrym stanie. Mikrobetonu nie należy nakładać na szklaną mozaikę.

Przygotowanie podłoża

Aplikacja Mikrocementu rozpoczyna się od gruntowania podłoża za pomocą promotora adhezji i umieszczenia siatki z włókna szklanego.

Podkład z promotorem adhezji

Promotory adhezji spełniają kilka funkcji: zapewnienie lepszej przyczepności na każdym rodzaju podłoża, zwiększenie spójności z nim, usprawnienie procesu aplikacji pierwszej powłoki mikrocementu i zapobieganie przedwczesnej utraty wilgoci z mikro zaprawy murarskiej.

Podłoża posiadają różne właściwości absorbcyjne, dlatego należy zastosować różne rozwiązania: promotory dla powierzchni niechłonnych, dla powierzchni chłonnych, dla powierzchni wymagających pewnego stopnia utwardzenia lub promotory dla powierzchni, w których może zbierać się wilgoć.

Mikrocement na kamionce, lastryko, hydraulicznej płytce marmurowej.

Aby pokryć tego typu podłoża o niewielkiej porowatości lub jej braku, należy użyć preparatu Primaceum Plus - do użytku na powierzchniach niechłonnych. Proces wygląda następująco:

 • Wypełnij spoiny za pomocą Microbase i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Jeśli pęknięcia / linie są bardzo cienkie, można zastosować Microdeck lub nawet Microfino.
 • Nałóż warstwę Primacem PLUS za pomocą wałka wraz z siatką Builtex
 • Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 30 minut i nałóż pierwszą warstwę Microbase.
 • Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny, dodaj jedną warstwę Primacem PLUS, po czym nałóż drugą warstwę za pomocą Microbase.

Inny system aplikacji z Impoxi można zobaczyć tutaj.

Mikrocement na płytach gipsowo-kartonowych i płytach MDF.

Na chłonnych powierzchniach należy zastosować Primacem Abs, wykonując następujące czynności:

 • Nałóż podkład za pomocą zwyczajnego wałka malarskiego.
 • Pozwól, aby spajanie zadziałało, przez co najmniej 30 minut i maksymalnie 24 godziny, przed umieszczeniem siatki w odpowiednim miejscu i dodaniem pierwszej warstwy Mikrocementu.


Mikrocement na zaprawie marmurowej lub betonie natryskowym

W przypadku powierzchni chłonnych, które mogą wymagać pewnego stopnia utwardzenia, wymagana jest następująca procedura:

 • Zastosuj podkład Acricem za pomocą zwykłego wałka malarskiego.
 • Pozwól, aby spajanie zadziałało, przez co najmniej 30 minut i maksymalnie 24 godziny, przed umieszczeniem siatki w odpowiednim miejscu i dodaniem pierwszej warstwy Mikrocementu.

Mikrocement na podłożach zatrzymujących wilgoć

W przypadku utwardzonych powierzchni, na których może pojawić się wilgoć, należy zastosować barierę na bazie żywic epoksydowych, aby zapobiec oddziaływaniu wilgoci na mikrocement. Impoxy rozwiązuje problem wilgoci, umożliwiając nakładanie powłok Mikrocementu na podłoże.

 • Nałóż warstwę gruntującą - żywicę epoksydową Impoxy przy 0,35 kg / m2 za pomocą wałka
 • Należy posypać suchym piaskiem krzemionkowym 0,3-0,8 mm na 1 kg / m2
 • Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny
 • Zamieć i odkurgającego piasku
 • Nałóż Impoxy za pomocą pacy 3 kg / m2

Montaż siatki

Mikrocement firmy Topciment nie pęka, dopóki podstawa, na której został umieszczony, również nie ulega pęknięciu. Siatka Topciment jest dodatkowym zabezpieczeniem w aplikacji mikrocemetu, ponieważ jest to siatka o wysokiej wydajności, elastyczna, odporna i bardzo łatwa w użyciu - może być z łatwością powlekana za pomocą Microbase, nie tworząc przy tym żadnych grudek. Siatka pozwala na odsprzęgnięcie nałożenia powłoki na podłoże.

Mocowanie siatki

Siatkę można przymocować za pomocą promotora adhezji Primacem Plus lub gdy jest stosowana jako promotor Primacem ABS lub żywica Acricem, z pierwszą warstwą bazy Microcemento. Paski siatki muszą nieco na siebie zachodzić; zawsze należy nanieść dwie warstwy Microbase w celu całkowitego pokrycia konstrukcji.

         

33 Rosas st. · Manises 46940 · Hiszpania · Telefon: +34 963 92 59 89 · info@topciment.pl

Warunki i Oświadczenie Prywatności | Poliyka Cookie